Trygghetsvandring i Husby 10 maj

Välkommen på trygghetsvandring i Husby. Samling vid medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9.

Trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar. Berörda fastighets- och markägare är Svenska Bostäder, SISAB, Brf Vikingen, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Syftet med trygghetsvandringen är att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön. Bristerna rapporteras sedan till berörda parter för åtgärd. 

Tid: Tisdagen den 10 maj kl. 18.00
Samling: Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1 (röd markering i kartan)
Anmälan: Anmäl ditt deltagande till jarvafast@gmail.com senast fredagen den 6 maj.

Här kan du ladda ner inbjudan med karta över rutten som pdf.

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelen bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Fastighetsägare i Järva, polisen och stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans trygghetsvandringar. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Varmt välkomna önskar Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!