Fastighetsägare i Järva 2021

Föreningen bildades 2007, initiativtagare till föreningen var Svenska Bostäder i nära samverkan med Fastighetsägarna Stockholm. Ett av underlagen för bildandet var en omfattande kartläggning och faktasammanställning som Svenska Bostäder genomfört för hela Järva. Kartläggningen redovisades i rapporten Järvas Framtid. Rapporten visade på värdet av samverkan mellan fastighets- ägare och bostadsrättsföreningar, samtidigt som den underströk vikten av att utveckla ett nära samarbete med andra intressenter som polisen och stadsdelsnämnderna. Därför skapades denna förening.

Brottsförebyggande åtgärder

Sedan dess har föreningen arbetat med brottsförebyggande åtgärder som platssamverkan kring otrygga platser, trygghetsbesiktningar av medlemmars fastigheter och trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i åtgärds- och förbättringsförslag adresserade till den som har rådighet överplatsen. Föreningen upphandlar också gemensamma entreprenader för medlemmarna vad gäller bevakning, parkeringsövervakning, grovavfallshämtning samt städtjänst för miljöstugor. Föreningen erbjuder även sina medlemmar seminarier med aktuella ämnen så som mot våld i nära relation och mycket mer.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Järva. Vi har en nära dialog med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och polisen.

Det finns drygt 25 000 bostadslägenheter i Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. I december 2021 var cirka 76 procent av hushållen eller cirka 19 000 lägenheter i Järva anslutna till föreningen genom sin hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Här kan du ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2021 där du kan läsa mer om vad föreningen gjorde under året.