Internwebb

Trygghetsvandringar i november

Under början av november har Fastighetsägare i Järva tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfört trygghetsvandringar i Rinkeby och Tensta. Vandringarna var välbesökta och resulterade i protokoll med brister som skickas till berörda fastighetsägare och aktörer. Sett över tid har antalet konstaterade brister i utemiljön minskat. Deltagarna i vandringarna kunde konstatera att områdena […]

Trygghetsvandringar i november Läs mer »

Ny parkeringsentreprenad i Järva

Den första juni påbörjade APCOA/Europark den nya entreprenaden för parkeringsövervakning och biljettautomater i Järva. Entreprenaden omfattar drygt 10 000 parkeringsplatser och 60 biljettautomater hos 19 fastighetsägare. Huvudsyftet med uppdraget är att se till att parkeringsregleringen i områdena följs och att en god service gentemot hyresgäster och besökare upprätthålls.  

Ny parkeringsentreprenad i Järva Läs mer »

Lyckad trygghetsvandring i Kista

Den 30 september genomfördes en trygghetsvandring i Kista. Uppslutningen bland boende i området var god. Ett protokoll från vandringen med 48 felanmälningar har skickats ut till respektive problemägare för åtgärd. Arrangörer av trygghetsvandringen var Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och Polisen. Felanmälningarna i protokollet kommer att följas upp om sex månader. https://twitter.com/Jarvafast/status/517025211116687360

Lyckad trygghetsvandring i Kista Läs mer »

Förebyggande av råttor

Fastighetsägare i Järvas medlemmar i Rinkeby satsar för att förebygga råttor i området. Denna vecka påbörjas installationen av 14 stycken fällor i avloppen. Fällorna slår mot alla råttor som försöker ta sig fram i avloppssystemet. Genom denna installation tar Fastighetsägare i Järvas medlemmar ett helhetsgrepp för att minska spridningen av råttor i området. https://twitter.com/Jarvafast/status/516512806011957248  

Förebyggande av råttor Läs mer »