Förebyggande av råttor

Fastighetsägare i Järvas medlemmar i Rinkeby satsar för att förebygga råttor i området. Denna vecka påbörjas installationen av 14 stycken fällor i avloppen. Fällorna slår mot alla råttor som försöker ta sig fram i avloppssystemet. Genom denna installation tar Fastighetsägare i Järvas medlemmar ett helhetsgrepp för att minska spridningen av råttor i området.

https://twitter.com/Jarvafast/status/516512806011957248