Trygghetsvandring i Tensta

Den 25 maj hölls en trygghetsvandring i delar av Tensta. Det var god uppslutning av boende och ansvariga i området. Totalt rapporterades 54 brister in för åtgärd. Ett flertal av dessa är redan under åtgärd.Generellt sett så är det väldigt välskött och städat i hela området.