Fortsatt insats mot råttor i Rinkeby

Fastighetsägare i Järvas medlemmar samverkar med en gemensam insats mot råttbon i Rinkeby. Under v.21 kommer Anticimex att genomföra arbetet. Arbetet är en del av ett projekt för att förebygga råttor i Rinkeby. Tidigare har betesstationer och fällor i avloppssystemet placerats ut.