Lyckad trygghetsvandring i Husby

På eftermiddagen/kvällen den 21 april genomfördes en trygghetsvandring i delar av Husby. Vandringen var lyckad med bra uppslutning av olika deltagare. Överlag var området rent och välskött, men 55 åtgärdspunkter kom med i protokollet. Dessa kommer att skickas till berörda fastighetsägare för åtgärd.