Trygghetsvandringar i november

Under början av november har Fastighetsägare i Järva tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfört trygghetsvandringar i Rinkeby och Tensta. Vandringarna var välbesökta och resulterade i protokoll med brister som skickas till berörda fastighetsägare och aktörer. Sett över tid har antalet konstaterade brister i utemiljön minskat. Deltagarna i vandringarna kunde konstatera att områdena generellt sett såg väldigt bra ut.