Fulltaligt kansli

Karin Göransson är sedan den 1 oktober tillbaka från föräldraledigheten, om än på 50%. Detta gör att Fastighetsägare i Järva har möjlighet att öka takten i arbetet med bl.a. platsfokus i de olika stadsdelarna. Vi hälsar Karin välkommen tillbaka!