Tack för god samverkan 2020

2020 – ett annorlunda år

Fastighetsägare i Järva vill sända ett varmt tack till alla medlemmar, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, polisen, räddningstjänsten, Fastighetsägarna, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2020 för att öka tryggheten och trivseln i Järva.

2020 är ett annorlunda år som nu går mot sitt slut. Våra medlemmar har oförtrutet fortsatt sin verksamhet under rådande omständigheter. Årets sista styrelsemöte inledde ordförande Åsa Steen med att be alla berätta om något som de är stolta över 2020. Samarbetet mellan fastighetsägare, polis och staden, samt engagerade medarbetare lyser som starka stjärnor i decembermörkret.

Inte minst samarbetet kring Coronapandemin och även i samband med de befarade oroligheterna under hösten där lugnet behölls trots oroligheter och brottsprovokationer.

digitala möten

 

Fastighetsägarnas brottsförebyggande arbete har gett resultat i AktivBo-mätningar när det gäller trygghet. Ytterligare ett kvitto på att medlemmarnas trygghetsarbete ger resultat syns i Stockholms stads trygghetsmätning.

Några andra positiva minnen från 2020 är upprustningen av Skårbygränd i Rinkeby som bland annat innebar rivning av en grillkiosk som bidrog till en otrygg miljö, ny integrerad belysning och en trappa som förbinder Skårbygränd med Norra Rinkebyvägen och Norra stadsparken. Ökad trygghet och säkerhet med trafikhinder på Sibeliusgången i Akalla är ett annat viktigt projekt och det pågående arbetet med elektroniska bomlås. Icke att förglömma våra gemensamma trygghetsvandringar, platssamverkan och fastighetsägarnas trygghetsbesiktningar.

Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan 2021.