Våld i nära relation

våld i nära relation

Välkommen till en utbildning om våld i nära relation

VÅLD INOM FAMILJEN ÄR INGEN PRIVATSAK Våld är inte bara misshandel. Dit räknas också hot om våld, knuffar och annan kränkande behandling. Våld inom familjen kan också ta sig uttryck i form av kontroll, isolering, ekonomiska påtryckningar och sexuellt tvång. Våld i nära relation är ingen privatsak utan ett brott och faller under allmänt åtal.

Välkommen till en utbildning om våld i nära relation Läs mer »