Välkommen till en utbildning om våld i nära relation

VÅLD INOM FAMILJEN ÄR INGEN PRIVATSAK

Våld är inte bara misshandel. Dit räknas också hot om våld, knuffar och annan kränkande behandling. Våld inom familjen kan också ta sig uttryck i form av kontroll, isolering, ekonomiska påtryckningar och sexuellt tvång. Våld i nära relation är ingen privatsak utan ett brott och faller under allmänt åtal.

Välkommen till en kostnadsfri utbildning för dig som arbetar i våra medlemmars fastigheter

 

våld i nära relationVAD:
Utbildningen vänder sig främst till förvaltare och bovärdar och kommer att ge kunskap om hur man i sin yrkesroll kan agera om man misstänker att det förekommer våld i familjer inom sitt fastighetsbestånd.

MODERATOR: Henrik Tufvesson, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Stockholm.

  • FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM: Fastighetsägarnas roll i förhållande till brott i nära relation.
  • POLISEN: Vad händer efter en polisanmälan?
  • RELATIONSVÅLDSTEAMET (från Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning): Hur arbetar socialtjänsten med frågan? I vilket skede kontaktar man socialtjänsten? Hur går en orosanmälan till?
  • GRUPPDISKUSSIONER: Erfarenheter som fastighetsägare, metoditk, implementering och hantering.

NÄR:
17 alternativt 25 november, kl 10-12 (samma utbildning, välj dag som passar)

VAR:
Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14.

ANMÄLAN:
Till jonna.malmback@havafast.se snarast, glöm inte ange datum du vill delta. Om ni anmäler flera deltagare lägg till namn, kontaktuppgifter, e-post. Först till kvarn gäller.
Även du som tidigare gjort en intresseanmälan behöver anmälan dig!

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf

Varmt välkomna!
Önskar fastighetsägarföreningarna i Skärholmen, Rågsved, Hässelby-Vällingby och Järva

logotyper