Föreningens arbete framåt

Höstens styrelsekonferens kunde genomföras fysiskt (men även delvis digitalt). Det var både ovant och härligt att få vara så många i samma rum och vi insåg att några av oss aldrig har träffats fysiskt.

Nu har vi ett bra underlag till verksamhetsplaneringen för 2022. Vi var eniga om att det är viktigt att hålla i och arbeta med det dagliga och att samverkan är en väg till framgång i arbetet mot ökad trygghet och trivsel i våra områden.

Det finns tydliga bevis på att fastighetsägarnas brottsförebyggande insatser ger resultat i form av minskad upplevd brottslighet och nöjdare hyresgäster.
Ett exempel är antalet lägenhetsinbrott som minskat rejält från 2007 till 2020. Minskningen i Sverige är 34%, för Stockholm är siffran en minskning med 46% att jämföra med Rinkeby-Kista stadsdel där minskningen är 70% och Spånga-Tensta där minskningen är 96%.

Föreningen kommer att arbeta vidare med att utveckla metoder, erbjuda seminarier och ta fram material och hjälpmedel i fastighetsägarnas fortsatta trygghetsarbete.

Tack Svenska Bostäder för att vi fick vara i era fina lokaler i Husby! Tack alla som hade möjlighet att närvara!

Helena Olsson vice ordförande, Åsa Steen ordförande, Ulf Malm vd, Lennart Levander brottsförebyggare, Jonathan Gustafsson Berg projektledare.
Några av dem som deltog vid styrelsekonferensen var Helena Olsson vice ordförande, Åsa Steen ordförande, Ulf Malm vd, Lennart Levander brottsförebyggare, Jonathan Gustafsson Berg projektledare.