Arbeta mot våld i nära relation

Är du orolig att något inte stämmer – Ring och rådfråga polisen eller socialtjänsten. Det är alltid bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Det behöver inte vara något konkret, det räcker att man har en känsla eller sett något man tror skulle kunna vara kopplat till ett brott.

Våld i nära relation är ett av de vanligaste polisanmälda brotten i våra verksamhetsområden. Att arbeta mot detta är därför en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Bland annat har föreningen tillsammans med systerföreningarna i Stockholm arrangerat kostnadsfria utbildningar för medlemmarnas medarbetare om våld i nära relation.

Under november har en utbildning som framför allt vände sig till förvaltare och bovärdar hållits. Vid denna utbildning berättade fastighetsägarna Sveriges Chefsjurist Marie Öhrström om juridiken kopplat till fastighetsägare och våld i nära relation. Polisen berättade om vad som händer när en anmälan är gjord, hur processen går till och vad som är viktigt för att kunna döma en våldsutövare. Dessutom var Relationsvåldsteamet i Hässelby-Vällingby på plats och berättade bland annat om hur en orosanmälan går till, vad som sker hos socialtjänsten när en anmälan kommer, och vad utomstående kan göra för att stötta och underlätta för den som är eller har varit utsatt.

Det är fantastiskt att så många av våra medlemmar har deltagit vid dessa utbildningstillfällen. Det visar att det finns ett stort intresse att arbeta med dessa utmaningar, säger Jonna Malmback projektledare vid Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Bra att veta!

  • Man kan alltid ringa och rådfråga både polisen och socialtjänsten. Det är alltid bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Det behöver inte vara något konkret, det räcker att man har en känsla eller sett något man tror skulle kunna vara kopplat till ett brott. Polisen nås på 114 14. För rådgivning hos socialtjänsten kan man ringa på 08-508 25 600, eller gå in på Stockholms stads hemsida där finns nummer till varje stadsdels relationsvåldsteam.
  • Det viktigaste man kan göra för en utsatt är att fråga om de behöver hjälp att få stöd. Ge information om hur hen kan få hjälp (det finns material på föreningarnas kansli att hämta för att sätta upp i allmänna utrymmen).

Informationsmaterial

Fastighetsägarföreningarna i Stockholm har tagit fram informationsmaterial riktad mot den som är utsatt eller är orolig för att någon i sin närhet är utsatt. Materialet finns för att sätta upp i trapphus (A5), tvättstugor (50×70 cm) samt kort information i visitkortsstorlek. Vi har också tagit fram ett informationsblad riktad mot dem som arbetar i fastigheterna. Materialet finns tryckt att hämta på föreningen kansli, men även i digital form här.

Några saker att uppmärksamma i och kring fastigheterna

BRÅK: Sönderslagna föremål i lägenheten, grannar som klagar över störande ljud, husdjur som far illa eller försvinner.

BARN: Ledsna, utåtagerande, ensamma eller på annat sätt avvikande beteenden hos barn kan vara ett tecken på att våld förekommer i dess närmaste omgivning.

KONTROLL/ISOLERING: Att inte få ha kontakt med grannar, vänner eller bovärdar, att inte få gå ut själv eller att inte få lära sig svenska språket kan vara ett tecken på att en person lever i en kontrollerande, hotfull eller våldsam familjesituation.

BORTFÖRKLARINGAR: Att vara utsatt för upprepat våld är ofta förknippat med skuld- och skamkänslor vilket kan göra att man inte vill berätta om sin situation. Man kanske förminskar våldets betydelse och omfattning eller tar tillbaka något som man tidigare berättat.

Kontakter

Polisen: 114 114
Socialtjänsten: 08-508 25 600 på Stadens hemsida finns nummer till varje stadsdels relationsvåldsteam.
Alla Kvinnors Hus: 08-644 09 20
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Våld i nära relation