Samverkan i Järva har skapat trygghet i hela området

Brottsligheten har varit hög i Järva och i december 2009 kulminerade bostadsinbrotten med nära 100 fullbordade inbrott. Svenska Bostäder är en av många fastighetsägare i Järva som har gjort ett fantastiskt arbete med tryggheten i området, numer anmäls ca fem inbrott per år.

Det är synd att så många bara tänker att Järva står för kriminalitet och gängskjutningar. Den bilden stämmer helt enkelt inte, säger Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva.

Mycket har hänt sedan föreningen bildades 2007. Bland annat har man kartlagt brottsligheten och genomfört kostnadsfria trygghetsbesiktningar hos medlemmarna som sedan utfört åtgärder utifrån dessa.
Samarbetet har utvecklats med Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna som har satsat på att förbättra platserna mellan husen med planteringar och grönområden. Fastighetsägarna Stockholm är också en viktig neutral part som bidragit med kunskap och kompetens och som också är representerade i föreningens styrelse.

Den stora vinningen i föreningen är att vi krokar arm med varandra oavsett upplåtelseform eller ägarstruktur och att vi arbetar långsiktigt i området. Föreningen kan lyfta fram platser vi behöver förbättra och föra dialog med Stockholms stad kring prioriteringar i området, säger Åsa Steen, förvaltningschef på Svenska Bostäder och föreningens ordförande

Detta är hämtat ur en artikel hos Fastighetsägarna Stockholm. Läs hela texten på Fastighetsägarnas hemsida

Åsa Steen, förvaltningschef på Svenska Bostäder och föreningens ordförande och Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva.
Åsa Steen, förvaltningschef på Svenska Bostäder och föreningens ordförande och Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva. Foto: Fastighetsägarna Stockholm