Brottsförebyggande

Trygghetsväktarnas arbete bygger på förtroende

Hur ser vardagen ut för Järvas trygghetsväktare och varför är deras arbete så viktigt? Det ville Fastighetsägare i Järvas verksamhetschef Karin Göransson veta mer om, så hon följde med Mohammed Osman och hans kollega från CSG (Commuter Security Group) på en av deras kvällsronder. Starkast intryck gjorde det positiva bemötandet och förtroendet från de boende. […]

Trygghetsväktarnas arbete bygger på förtroende Läs mer »