Trygghetsväktarnas arbete bygger på förtroende

Hur ser vardagen ut för Järvas trygghetsväktare och varför är deras arbete så viktigt? Det ville Fastighetsägare i Järvas verksamhetschef Karin Göransson veta mer om, så hon följde med Mohammed Osman och hans kollega från CSG (Commuter Security Group) på en av deras kvällsronder. Starkast intryck gjorde det positiva bemötandet och förtroendet från de boende.

En stor del av trygghetsväktarnas vardag är att rondera och ha koll på fastigheter och utomhusmiljöer. Men minst lika viktigt är att bygga relationer med människorna i stadsdelarna. Mohammed Osman, eller bara ”Osman” som han brukar kallas, känner och kommer överens med så gott som alla han träffar i ”sina” områden.

 – Det här uppdraget är speciellt för både mig och kollegorna – inte minst för att de flesta av oss har en bakgrund från Järva. Vi försöker alltid prata med och påverka dem vi träffar, framför allt ungdomar. Idag märks en tydlig positiv trend i Järva, även om det förstås finns mycket kvar att jobba med. Det känns riktigt bra att få vara med och bidra till utvecklingen.

Trygghetsväktaren Mohammed Osman vid Rinkebysvängen

Praktisk nytta och förtroendeskapande
Under kvällen då Karin följde med Osman och hans kollega gick de igenom källare, trapphus och utemiljöer i förebyggande syfte, till exempel för att avbryta och störa trapphushäng eller se till att loftgångar är fria från cyklar och barnvagnar som kan utgöra brandfara och blockera utrymningsvägar. De rapporterade också tjuvkopplad el och skräp på en av gårdarna. Men det var ändå inte de praktiska insatserna som gjorde starkast intryck på Karin:

– Trygghetsväktarna gör verkligen mycket praktisk nytta. Men min starkaste upplevelse från kvällen var vilket positivt bemötande Osman och hans kollega fick från de boende, samtidigt som de själva var vänliga och tillmötesgående. Det blev så tydligt att det ömsesidiga förtroendet är avgörande för att trygghetsväktarna ska kunna göra ett bra jobb.

Karin Göransson, verksamhetschef Fastighetsägare i Järva

Har stävjat olovlig gatuhandel i Rinkeby
Trygghetsväktarna från CSG har under juli och augusti också stöttat stadsdelsförvaltningens städentreprenör på Basargången i Rinkeby, där det har varit problem med olovlig torghandel. Den otillåtna gatuförsäljningen har inte bara försvårat renhållningen, utan också försämrat framkomligheten och minskat den upplevda tryggheten på platsen. Från och med september har stadens leverantör av väktartjänster tagit över ansvaret för detta väktarstöd.

”Tar tempen” på stadsdelarna
Karin Göransson vill också lyfta fram en annan aspekt av trygghetsväktarnas arbete:

– Trygghetsväktarna gör ett jätteviktigt arbete i Järva. Förutom att skapa förtroende, hålla koll och ordning på fastigheter och platser, hjälper de oss på kansliet, våra medlemmar och samarbetspartners inom polis och stadsdelsförvaltning att ta tempen på hur stadsdelarna mår och var extra insatser kan behövas. Det ger oss viktig information och kunskap, samtidigt som det underlättar för oss att prioritera vårt gemensamma arbete.

Läs mer
Mer info om trygghetsväktarna hittar du här. Du kan också kontakta Karin eller Jonathan Gustafsson Berg på kansliet om du vill veta mer.