Lyckad BID-nätverksträff i Husby

Fastighetsägarna Stockholm arrangerade en välbesökt BID-nätverksträff i Husby den 11 september, där vi på Fastighetsägare i Järva deltog tillsammans med kollegor från andra föreningar. Syftet var att dela kunskap, erfarenheter och goda exempel från olika BID-inspirerade samverkansinitiativ.

Nätverksgruppen samlades i Folkets Husby, där Katrin Behdjou Arshi från Fastighetsägarna Stockholm inledde med att sätta nätverksträffen i sitt sammanhang, innan hon presenterade schemat för en intressant och fullspäckad dag med många höjdpunkter:

  • Karin Ahlzén berättade om Fokus Järvas arbete med stadsutvecklingen i Husby.
  • Hedvig Wiezell, verksamhetschef för Folkets Husby, presenterade deras verksamhet.
  • Jiasi Maciel gav oss inblick i hur Kulturhuset Stadsteatern Husby arbetar.
  • Jorunn Rådberg berättade om samarbetet mellan hennes arbetsgivare Victoriahem och Fryshuset. Samarbetet går ut på att Fryshuset rekryterar ungdomar som feriearbetare åt Victoriahem, och även står för arbetsledningen.
  • Caroline Dahlbom redogjorde för Svenska Bostäders sociala hållbarhetsarbete på Järva i allmänhet och Husby i synnerhet.
  • Karin Göransson från Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ledde en rundvandring i Husby tillsammans med Lena Bergsten från Svenska Bostäder. Karin fokuserade på det uppskattade Kulturstråket, den tidigare stökiga och otrygga vägen mellan Husby centrum och Husby gård, som rustades och lyftes i samarbete med de boende inom ramen för satsningen Grönare Stockholm. Lena visade flera fastigheter – både renoverade och orenoverade – och berättade hur Svenska Bostäder tänker och planerar inför renoveringar.

Deltagare på nätverksträffen var Jordbro i Samverkan, Gottsunda/Valsätra Fastighetsägare, Bro Utveckling, Trygg i Märsta, Vi är Valsta, Samverkan i Huddinge, BID-Flemingsberg, Fastighetsägare i Järva och vår systerförening Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Karin Göransson, verksamhetschef för Fastighetsägare i Järva, uppskattade dagen av flera skäl:

– Det är alltid givande och roligt att träffa branschkollegor, särskilt när vi öppet delar kunskap och erfarenheter med varandra på det här sättet. Extra kul också att ses i Husby, där det kommer att hända så otroligt mycket framöver och där vi har två av våra största medlemmar, Svenska Bostäder och Victoriahem.