Ny medlem: Sveafastigheter

Ett innovativt fastighetsbolag med 2500 lägenheter i förvaltning, dubbelt så många i projektportföljen och ett stort fokus på hållbarhet. Vi har intervjuat Per Wallgård, fastighetschef på föreningens nyaste medlem om deras engagemang i Järva.

Sveafastigheter är föreningens senaste medlem. Företaget äger ungefär 2 500 lägenheter i Sverige. De flesta av fastigheterna ligger i Stockholmsområdet, men även Uppsala, Enköping, Vaxholm och Flen finns med bland verksamhetsorterna. Vi har intervjuat fastighetschefen Per Wallgård om Sveafastigheters närvaro och framtidsplaner i Järva.

Hej Per! Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Järva?
– Vi äger och förvaltar ett 50-tal hyreslägenheter i Järinge, mellan Tensta centrum och Hjulsta centrum. Vi har också en utvecklingsfastighet på Hanstavägen mellan Kista och Husby, där vi på sikt hoppas kunna bygga omkring naturnära 180 bostadsrätter.

Hur skulle du beskriva Sveafastigheter som fastighetsbolag?
– Vårt fokus ligger både på fastighetsutveckling och förvaltning. Totalt räknat har vi ungefär 5 000 möjliga nya lägenheter i vår utvecklingsplanering, alltså dubbelt så många som vi äger och förvaltar idag. I vår förvaltning arbetar vi med egen personal i alla kundnära roller, till exempel bovärdar och förvaltare. Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat – både när vi utvecklar nya fastigheter och förvaltar våra befintliga. Vi är också ett innovativt gäng som gillar att testa och utvärdera nya tekniker, idéer och koncept.

Vad kan det vara för nya koncept ni testar?
– Vi försöker vara nytänkande inom flera områden. Till exempel har vi utvecklat både kollektivboenden och nya typer av trygghetsboenden. Inom energiområdet har vi bland annat jobbat med plusenergihus – alltså byggnader som genererar mer energi än de behöver för sin uppvärmning och fastighetsdrift. Utvecklingsarbete är både spännande och givande!

Vad krävs för att vara en bra hyresvärd?
– En nyckel är det lokala engagemanget – att bry sig om sina hyresgäster och sina hus. För att det ska vara tryggt och smidigt att bo hos oss måste vi erbjuda välfungerande gemensamma funktioner, som tvättstugor och miljörum. Att barn och ungdomar mår bra och har en meningsfull fritid är också avgörande för att skapa en trygg och välmående stadsdel. Vi försöker främja ungas rörelse, bland annat genom vårt samarbete med En Frisk Generation.  

Varför har Sveafastigheter blivit medlem i Fastighetsägare i Järva?
– Vi vill bidra aktivt till ökad attraktivitet och trygghet i våra stadsdelar, gärna i samarbete med andra lokala aktörer. Tillsammans kan vi uträtta mycket mer än var och en för sig. Här i Järva blir det därför naturligt för oss att ansluta oss till föreningen. Vi hoppas också på ett givande utbyte av erfarenheter och nya samarbetsmöjligheter.


Sveafastigheters kvarter i Järinge