Antivåldsvecka och nytt informationsmaterial

Under vecka 40, alltså med start måndag 2 oktober, hålls årets antivåldsvecka i Järva. Syftet är att höja kunskapen om våld samt inspirera och samtala kring hur vi tillsammans kan förebygga våld för att få ett tryggare Järva. Det blir många olika aktiviteter och du hittar hela programmet på Stockholms stads webbplats.

Fastighetsägare i Järva deltar under Antivåldsveckan med extra fokus på arbetet mot våld i nära relation. Vi har tagit fram ett nytt informationsmaterial, som ska sättas upp i våra medlemmars trapphus och tvättstugor samt delas ut till boende i våra stadsdelar. Delar av materialet finns på flera språk.

Antivåldsveckan 2023 anordnas av Järva stadsdelsförvaltning i samarbete med Fryshuset, Kista SC, Polisen i Järva, Kulturförvaltningen, Fastighetsägare i Järva, Hemsö m.fl.