Virtuell trygghetsinventering för barn med fokus på ”helt, rent och snyggt”

I samband med projektet Skräpfri bostadsgård, som vi driver tillsammans med Håll Sverige Rent, vår medlem Victoriahem och förskolan Mellangården, har vi testat att arrangera en virtuell trygghetsinventering. Syftet är att få in mer av barnperspektivet i våra trygghetsinventeringar samt att involvera barnen i utformningen av deras utemiljöer.

Den virtuella trygghetsinventeringen genomfördes på Mellangården förra onsdagen (8/5) med tio barn i femårsåldern, förskolepersonal samt Marita Al-Ghorabi och Sanna Berg från Fastighetsägare i Järva som deltagare.

Marita hade i förväg spelat in en kort film, som visade hur det såg ut på förskolegården och i delar av närområdet. Barnen fick se filmen tillsammans och tycka till kring de olika platserna ur perspektivet ”helt, rent och snyggt”. Det allra viktigaste, enligt barnen, var att städa upp i den lilla skogsdungen intill förskolan. Där tyckte barnen att det var för mycket skräp, vilket ger ett smutsigt intryck och är dåligt för djuren som håller till där.

– Det var första gången vi testade en virtuell, eller filmbaserad, trygghetsinventering. En fördel med att utgå från filmen var att det var lätt att samla barnen, få deras uppmärksamhet och starta en engagerad diskussion. Vi ska utvärdera försöket, men upplevde spontant att barnen gillade upplägget, berättar Marita Al-Ghorabi.


Läs mer

Projektbeskrivning Virtuell trygghetsinventering för barn (pdf)

Tidigare nyhet om projektet Skräpfri bostadsgård