Studiebesök med BID-samverkan i fokus

I måndags (13/5) arrangerade Frank Carlsson, idag kommunpolis i Sigtuna och tidigare i Järva, och vår verksamhetschef Karin Göransson ett studiebesök med BID-fokus i Järva.

Karin och Frank berättade om Järvas resa och vad som behövs för att starta, utveckla och långsiktigt hålla igång ett framgångsrikt BID (Business Improvement District). Inte minst att goda resultat tar tid och kräver såväl energi som uthållighet från alla aktörer. Ett BID är definitivt inte ett snabbt ”tomtebloss-projekt”.

Deltagarna diskuterade också kring att Fastighetsägare i Järva är en medlemsfinansierad verksamhet, vilket bland annat ger kontinuitet och långsiktighet i föreningens arbete, oavsett kommunens politiska inriktning över mandatperioderna. Även arbetet med platssamverkan belystes, med den utdragna Skårbygränd-omdaningen i Rinkeby som ett bra exempel på att uthållighet både krävs och lönar sig.

Under rundturen i Tensta besöktes bland annat Stockholmshusen i Bussenhus, Svenska Bostäders nyrenoverade innergårdar, Risingeplan med sitt platssamverkansprojekt, Tensta centrum och Tensta konsthall.

– Jag vill tacka deltagarna för besöket. Det är alltid kul och spännande att få diskutera BID-frågor med andra som är engagerade eller nyfikna. Vi har olika förutsättningar och befinner oss i olika stadier, men alla BID:s har samma övergripande mål och jobbar enligt samma grundläggande principer. Därför kan vi lära oss mycket av varandra, säger Karin Göransson.  

Med under studiebesöket var (från vänster till höger i bild) Magdalena Larhed Eriksson från Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, Kim Hultén från Bonava, Vilma Deutgen från Trygg i Märsta, Julia William-Olsson från Tryggare Väsby samt polisen Frank Carlsson. Deltog gjorde även Kristina Appelgren från FastPartner och Karin Göransson från Fastighetsägare i Järva.