Fullsatt förvaltarträff med fokus på samverkan för minskad brottslighet och ökad trygghet

Förra torsdagen (25/4) arrangerade vi förvaltarträff för våra medlemmar. Tjugo engagerade deltagare fyllde kansliets konferensrum enligt den fina principen om hjärterum och stjärterum.

Huvudfokus för mötet var samverkansöverenskommelsen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Järva. Ylva Almgren, enhetschef och samordnare i trygghetsfrågor på Järva stadsdelsförvaltning, presenterade stadsdelens brottsförebyggande arbete och samverkansöverenskommelsen mellan polisen och stadsdelen. Den innehåller bland annat insatser mot kriminalitet, nyrekrytering, våld i nära relation och otillåten påverkan samt arbete med brottsutsatta och otrygga platser.

Under 2023 har det glädjande nog varit färre skjutningar jämfört med tidigare år och vi har kunnat se en positiv utveckling av trygghetsindex i Järva.

Andra ämnen som diskuterades under mötet var utvecklingen av Tensta galleria och vilka verksamheter som efterfrågas där, samt det fortsatta arbetet för att motverka dumpning av grovavfall och minimera antalet skadedjur.

– Så glädjande att se uppslutningen och engagemanget på förvaltarträffarna. Det märks att det finns ett stort behov av att diskutera lokala frågor över företagsgränserna. Genom att jobba målmedvetet, långsiktigt och tillsammans kan vi verkligen göra skillnad, säger Sanna Berg, verksamhetsutvecklare på Fastighetsägare i Järva.

Nästa förvaltarträff hålls i oktober och inbjudan kommer att skickas ut i god tid.