Tack för god samverkan i Järva 2021

Fastighetsägare i Järva vill sända ett varmt tack till alla medlemmar, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, polisen, räddningstjänsten, Fastighetsägarna, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Järva.

2021 blev ytterligare ett annorlunda som nu går mot sitt slut. Vi hade sett fram emot att årets sista styrelsemöte äntligen skulle bli i en fysisk träff med efterföljande avtackning av Lennart Levander. I sista stund ställde vi återigen om till digitalt styrelsemöte och avtackningen får vänta till efter nyår.

Fastighetsägarnas brottsförebyggande arbete ger fortsatt goda resultat och mycket har hänt sedan föreningen bildades 2007. Bland annat har man kartlagt brottsligheten och samtliga medlemmar har genomfört trygghetsbesiktningar av sina fastigheter. Detta arbete tillsammans med åtgärder till följd av besiktningarna förebygger inbrott i stor skala. Det visar bland annat den utvärdering av effekterna som föreningen låtit göra med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Trygghetsbesiktning hos Svenska Bostäder
Trygghetsbesiktning hos Svenska Bostäder

Utöver detta har vi arbetat med gemensamma upphandlingar och samverkat i olika trygghetsskapande projekt. Tillsammans har vi genomfört ett flertal trygghetsvandringar i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och polisen, vi har genomfört ett antal utbildningar om våld i nära relation och mycket mer.

Firandet av Rinkeby 50 år är ytterligare ett exempel på god samverkan som resulterat i en mängd aktiviteter för de boende och positiv uppmärksamhet i media. Här kan du läsa mer.

Finalfirandet av Rinkeby 50 år den 6 november 2021.
Finalfirandet av Rinkeby 50 år den 6 november 2021.

Det finns mycket mer att berätta om allt det fantastiska arbete som fastighetsägare tillsammans kan göra och gör för ökad upplevd trygghet och trivsel. Vi har berättat om några goda exempel på trygghetsarbete hos våra medlemmar under året och det vill vi fortsätta med. Vi ser fram emot tips från er.

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2022.

Ulf Malm, Linnea Eklöf, Lennart Levander, Katarina Magnusson och Jonathan Gustafsson Berg.
Ulf Malm, Linnea Eklöf, Lennart Levander, Katarina Magnusson och Jonathan Gustafsson Berg.