Fastighetsägare i Järvas föreningsstämma 2018

  Den 20 mars höll Fastighetsägare i Järva sin föreningsstämma där vi bland annat valde in Åsa Steen, Svenska Bostäder, som ny ordförande. Här nedan hittar du protokoll från föreningsstämman, årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 samt verksamhetsplan för 2018.   Protokoll föreningsstämma 2018 Årsredovisning 2017 Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsplan 2018  

Fastighetsägare i Järvas föreningsstämma 2018 Läs mer »