Fastighetsägare i Järvas föreningsstämma 2018

 

Den 20 mars höll Fastighetsägare i Järva sin föreningsstämma där vi bland annat valde in Åsa Steen, Svenska Bostäder, som ny ordförande. Här nedan hittar du protokoll från föreningsstämman, årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 samt verksamhetsplan för 2018.

 

Protokoll föreningsstämma 2018

Årsredovisning 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018