Samverkan i kubik!

Vi samverkar inte bara med våra medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer i Järva – utan också med våra systerföreningar Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare.

Under torsdag och fredag förra veckan (19–20/10) hade vi gemensam verksamhetsplanering, då vi dels planerade det fortsatta samarbetet mellan föreningarna, dels jobbade föreningsvis med planerna för nästa år.

Våra stadsdelar har många gemensamma möjligheter och utmaningar, där vi kan samverka och lära av varandras erfarenheter – och förstås skillnader som kräver lokala lösningar.

Vi delar också samma övergripande mål: Att bidra till ökad trygghet, trivsel och attraktivitet.