Krafttag mot nedskräpning och skadedjur

Mindre skräp och färre skadedjur är viktiga faktorer för att Järva ska vara ”helt, rent och snyggt”. Därför deltar Fastighetsägare i Järva i två satsningar som innebär såväl konkreta insatser här och nu som att skapa förändrade beteenden långsiktigt.

Minska antalet råttor
Visste du att det finns ungefär tre miljoner råttor i Stockholm? Eller att två råttor kan föröka sig och bli hela tusen individer på ett år – särskilt om det finns mycket kastad eller tappad mat på marken?

I samarbete med Järvavärdarna från Järva stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret på Stockholms stad och våra medlemmar sätter vi ut råttfällor och nät. Vi pratar också med boende och folk på gatan om hur vi kan minska antalet skadedjur i våra stadsdelar. För att så mycket som möjligt av matrester och skräp ska hamna där det ska vara – i papperskorgar, soptunnor eller återvinningen – har Järvavärdarna också satt upp informationsskyltar på lämpliga platser.

Skräpfri bostadsgård
Både råttor och andra skadedjur gillar när det är skräpigt, medan de flesta av oss på två ben tycker att skräp och mat på marken är fult, trist och ofta illaluktande.

Därför ska vi – tillsammans med organisationen Håll Sverige rent, vår medlem Victoriahem och förskolan Mellangården – använda konceptet ”Skräpfri bostadsgård” för att engagera barn och boende i Tensta i arbetet mot nedskräpning.

– Helt, rent och snyggt innebär också tryggare miljöer, och vi tror att barnen är de bästa ambassadörerna för att skapa en bättre miljö, säger Sanna Berg, verksamhetsutvecklare på Fastighetsägare i Järva.

Läs mer i pressmeddelandet Så ska skräpet i Tensta minska från Håll Sverige rent.