Trygghetsvandring i Akalla

Vi har genomfört en trygghetsvandring i Akalla tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, Stockholms stad, Hyresgästföreningen och Kista SC. Från fastighetsägarna deltog Brf Porkala, Brf Pargas, Brf Trädgårdsstaden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Dessutom hade vi besök av Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

Rutten gick i nordvästra Akalla och genom Akalla by. Inventeringen dokumenterades med foto och protokoll med syftet att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön för åtgärd, samt se på förslag på upprustningar och goda exempel.

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

Här kan du läsa mer om trygghetsvandringar.