Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem

Det vanligaste polisanmälda våldsbrottet i Stockholms förorter är våld i nära relationer.

Eftersom brotten i stor utsträckning begås i hemmet, är det ett brott som direkt berör boende i våra medlemmars fastigheter. Därför ingår arbetet för att förebygga våld i nära relationer som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.
Fastighetsägarnas ständiga närvaro i stadsdelarna möjliggör ett unikt tillfälle att göra skillnad på allvar.

Tillsammans med våra systerföreningar i Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Rågsved har vi därför tagit fram informationsmaterial riktad till den som är utsatt eller den som är orolig för att någon i sin närhet är utsatt.
Materialet finns bland annat för tvättstugor med information på nio språk. Så här ser det ut i en av tvättstugorna hos Einar Mattsson. Materialet är kostnadsfritt för våra medlemmar att använda och finns att hämta på kansliet. Hör av dig till info@jarvafast.se