Skyltar för trygghet och trivsel

Orienterbarhet är en faktor som påverkar trygghetskänslan. Nu finns det en uppdaterad orienteringsskylt vid Rinkeby centrum som underlättar för besökare att hitta rätt.

Vi har också tagit fram en skylt mot att mata fåglar. Fågelmatning är för många en trevlig sysselsättning och ibland även ett sätt att bli av med brödrester där framför allt duvor matas. Men det orsakar också stora problem med nedsmutsning och det drar till sig råttor och andra skadedjur. Vi har därför tagit fram en ny skylt som bland annat finns på Rinkeby torg. Denna kan våra medlemmar beställa till ett självkostnadspris.