Järvaveckan 2019

Vi behöver titta på tryggheten ur ett brottsofferperspektiv om vi ska nå målen med ökad trygghet och säkerhet i våra bostadsområden och då är en god förvaltning, ordning och reda och i synnerhet miljön i våra källare viktigt. Det fastslog Lennart Levander, brottsförebyggare hos Fastighetsägare i Järva under ett panelsamtal under Järvaveckan 2019.

Järvaveckan 2019

Många fastighetsägare har gjort fantastiska åtgärder de senaste tio åren. Till exempel Svenska Bostäder i Järva har trygghetsvärden som är högre än innerstaden och högre än Gårdsten i Göteborg som är omtalat för att ha fått lämna listan över särskilt utsatta områden.
Men vi behöver se över lagar och regler. För att ett brott ska uppstå krävs en motiverad gärningsman, ett brottsoffer och ett tillfälle. Det finns idag bara lagar och regler kring gärningsmannen, inga om att bygga tryggt och säkert för att minimera möjligheten att begå brott, enligt Lennart Levander.

Innan en fastighetsägare får en markanvisning för att bygga nytt, borde man titta i källaren. Där kan man se vilka som har gjort sin hemläxa när det gäller trygghet och säkerhet.

Järvaveckan 2019