Bussenhusskolan ersätts med bostäder

2016-01-19 12.50.27

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är rivningen av Bussenhusskolan inne i slutskedet. Här planeras byggnationen av ca 110 hyreslägenheter.

För mer information se: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Tensta-kvarteret-Ledinge1/