Utveckling och uppdatering av trygghetschecklista

Brottsförebyggare och checklista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med några av Sveriges främsta brottsförebyggare vidareutvecklat vår trygghetschecklista som används vid besiktningar av fastigheter. Trygghetsbesiktningar av fastigheter är en medlemsförmån som vi erbjuder våra medlemmar för att minska brott och öka tryggheten för boende.