Remissvar vision Järva 2030

Föreningen har lämnat ett remissvar till stadens Vision Järva år 2030.
Läs hela remissvaret: Remissvar