Råttor i flerbostadshus

Intresse- och branchorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram broschyren Effektiv råttbekämpning. Skriften ska fungera som ett stöd för fastighetsägare och ge råd om vad man kan göra för att förhindra att råttor tar sig in i flerbostadshus. Skriften tipsar också om vad man som fastighetsägare ska ställa för krav på det företag som man tecknat avtal om skadedjursbekämpning med.
Fastighetsägare i Järva har i samverkan med Fastighetsägarna tagit fram ett förslag på tilläggsklausul till hyresavtalet när man som fastighetsägare hyr ut en lokal till ett företag som hanterar livsmedel.

Rattbekampning

Skadedjursklausul