Järva-Andan

Föreningen var en av de första att bli medlem i Järva-Andan. Nätverket ska fungera som en plattform för goda krafter att samverka där målet är att tillsammans skapa hemkänsla, trivsel och trygghet. Organisationer, myndigheter, föreningar och företag är välkomna att bli medlemmar.