Belysning och trygghet i Hallonbergen, Sundbyberg

Sundbybergs stads största fastighetsägare Fastighets AB Förvaltaren har gjort ett omfattande belysningsarbete för att öka tryggheten i Hallonbergen. Drygt 19 miljoner kronor har  satsats på ny belysning och resultatet var imponerande.

I Hallonbergen finns cirka 2000 lägenheter som är hem till ungefär 5000 människor.
– Vår målsättning var att de boende i Hallonbergen ska vilja vistas utomhus och känna sig trygga när de gör det berättade Tom Radway på Fastighets AB Förvaltaren.
En viktig del av belysningsprojektet var också att titta på hur buskar och träd kan anpassas efter belysningen samt lekplatsers och gårdars utformning.
Fasaderna på husens kortsidor har belysts med dioder i kallt och varmt ljus för att det ska bli lättare att orientera sig både i och utanför området. Det har gett Hallonbergen en identitet berättar Michael Hallbert som driver företaget LjusDesign AB som ledde belysningsprojektet i Hallonbergen.
När Michael började arbeta med belysningen i Hallonbergen satt armaturer kvar sedan husen invigdes 1973. Belysningen var säkert bra då men med dagens utveckling hade Hallonbergen hamnat på efterkälken.
– Gamla armaturer är ofta energitjuvar och kostar mer än vad de ger berättade Michael Hallbert.
Det svåra med ljusprojektet har varit att prioritera vilka områden man ska satsa på. För att göra det gjordes en undersökning där boende fick ange var de kände sig mest otrygga. Man valde att satsa på gång- och cykelstråken mellan tunnelbanan och bostadshusen. Detta kompletterades med låga armaturer på gårdarna för att öka överblickbarheten utan att blända upp i lägenheterna. Lekplatserna har rustats upp och belysningen som tänds upp när man kommer in på platsen är numera en färgupplevelse.

Trots att man på Fastighets AB Förvaltaren sett i undersökningar att de boende är positiva till belysningsarbetet drabbades området av en del skadegörelse i början. Tom Radway menar att det klingat av med tiden och att de positiva reaktionerna från de boende har gjort att projektet absolut lönat sig.

Annika Dinesson, Belysningsexpert, har författat en text om gestaltning och energieffektivisering. Följ länken för att ta del av hennes råd: Förbättrade belysningsanläggningar