Såväl små som stora brister och förbättringsmöjligheter dokumenteras och protokollförs. I det här fallet dokumenterar Jonathan en trasig dörrstängare.

Trygghetsbesiktningar med efterföljande åtgärder ökar trygghet och trivsel

Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Trygghetsbesiktningar med efterföljande åtgärder ökar trygghet och trivsel Läs mer »