Fastighetsägare i Järva 2021

Föreningen bildades 2007, initiativtagare till föreningen var Svenska Bostäder i nära samverkan med Fastighetsägarna Stockholm. Ett av underlagen för bildandet var en omfattande kartläggning och faktasammanställning som Svenska Bostäder genomfört för hela Järva. Kartläggningen redovisades i rapporten Järvas Framtid. Rapporten visade på värdet av samverkan mellan fastighets- ägare och bostadsrättsföreningar, samtidigt som den underströk vikten […]

Fastighetsägare i Järva 2021 Läs mer »