Tack för god samverkan i Järva 2021

Fastighetsägare i Järva vill sända ett varmt tack till alla medlemmar, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, polisen, räddningstjänsten, Fastighetsägarna, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Järva.

Tack för god samverkan i Järva 2021 Läs mer »