Säkerhets- och trygghetsgranska ritningar

Säkerhets- och trygghetsgranskning vid ny- och ombyggnation

Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar kostnadsfri konsultation inför ny- och ombyggnation avseende trygghet och säkerhet. Genom en säkerhets- och trygghetsgranskning av bygghandlingarna i ett tidigt skede kan föreningen ge råd vad gäller både utformning och materialval.

Säkerhets- och trygghetsgranskning vid ny- och ombyggnation Läs mer »