Mopedinventering under våren

Under våren kommer en mopedinventering att äga rum i Järva. Syftet är att minska buskörning med moped och bil på gång- och cykelvägar.   För mer information kontakta henrik.larsson@jarvafast.se    

Mopedinventering under våren Läs mer »