Järva

Brottsförebyggande förvaltning

Igår besökte vi ett av Micasa Fastigheters garage tillsammans med deras förvaltare, polisen, parkeringsbolag, väktarbolag och larmbolag. Syftet var att gemensamt hitta lösningar i garaget som under längre tid haft problem med obehöriga.

Brottsförebyggande förvaltning Läs mer »