Einar Mattsson använder kolmakadam i sina rabatter i bekämpningen mot råttor.

Kolmakadam i kampen mot råttor

Råttor trivs i tätbebyggda områden där människor bor och de gräver gärna bon i rabatterna. Vi gjorde ett studiebesök hos Einar Mattsson som använder sig av kolmakadam i kampen mot råttorna.

Kolmakadam i kampen mot råttor Läs mer »