Studiebesök tillsammans med Familjebostäder hos Signalisten inför pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljörum.

Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor

Förra veckan besökte föreningen tillsammans med Familjebostäder fastighetsbolaget Signalisten i Solna för att få veta mer om deras arbete med miljöstugor. Signalisten berättade om hur man har arbetat i hela processen med både kommunikation gentemot hyresgäster till ombyggnation och utformning av miljöstugorna för att underlätta sortering och skapa en trevligare miljö. Signalistens arbete är en […]

Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor Läs mer »