Förvaltarträff

Förvaltarträff med erfarenhetsutbyte

Två gånger om året arrangerar Fastighetsägare i Järva en förvaltarträff där förvaltare från områdets fastighetsägare deltar.

Förvaltarträff med erfarenhetsutbyte Läs mer »