- När vi tittar på utvecklingen över tid ser vi en tydlig förändring i brottsstatistiken. När vi jämför bilden från 2013 i Rinkeby med 2021, så ser vi en markant förändring mot det bättre, säger Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg hos Fastighetsägare i Järva.

En bild av Järva som sällan visas

Brottsplatskartorna som Fastighetsägare i Järva sammanställer visar en bild som vi inte får se i media.

En bild av Järva som sällan visas Läs mer »