Områdespolis Frank Carlsson

Brottsförebyggande arbete, lokalt och långsiktigt är polisen Frank Carlssons ledstjärnor

Frank Carlsson har arbetat som polis i drygt 25 år, främst i Västerort och framför allt förebyggande, lokalt och långsiktigt. Han har bland annat varit samordnare för det brottsförebyggande arbetet i västerort och har även arbetat mycket med brottsofferfrågor. Att arbeta med social preventionen har man gjort länge men den situationella preventionen har inte funnits […]

Brottsförebyggande arbete, lokalt och långsiktigt är polisen Frank Carlssons ledstjärnor Läs mer »