Återbruket i Rinkeby

Återbruket i Rinkeby

Återbruket på Rinkebystråket öppnade i juni. Med det vill Stockholms Vatten och Avfall förbättra servicen för närboende i Rinkeby och övriga Järva samt för andra Stockholmare som vill göra sig av med avfall och andra ägodelar på ett enkelt sätt.

Återbruket i Rinkeby Läs mer »